Moeten mijn ouders naar het oudercontact gaan?

Nee, dat moet niet.

De school kan je ouders wel met grote aandrang vragen om te komen. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissen om het rapport mee te geven tijdens het oudercontact.

Er wordt verwacht dat je ouders betrokken zijn bij jouw school. Daarom bevat elk schoolreglement een aantal afspraken tussen de school en de ouders over het oudercontact, je aanwezigheid op school en vormen van individuele leerlingenbegeleiding.